Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – obsługa dot. grantów/specjalista ds. informacji, rekrutacji i obsługi przyznanych grantów