Informacja o otwarciu drugiego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje o planowanym na dzień 15 lipca 2019 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.