Informacja o zamknięciu pierwszego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Informujemy, że w dniu 19.06.2019 r. o godzinie 14.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, został zamknięty pierwszy...

Informujemy, że w dniu 19.06.2019 r. o godzinie 14.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, został zamknięty pierwszy nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu PDS.01.03.03-02-0004/17).

Comments are closed.