Rozwój instytucjonalny SIRR

My się rozwijamy, żebyście Wy mogli rozwijać swoje organizacje Kto się nie rozwija, ten się cofa. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego...

My się rozwijamy, żebyście Wy mogli rozwijać swoje organizacje

Kto się nie rozwija, ten się cofa. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego – jako organizacja, która rozwój ma nie tylko w nazwie, ale i w swoim DNA, wiemy o tym doskonale. Dlatego pozyskaliśmy środki i rozpoczynamy realizację bardzo ważnego dla nas zadania publicznego pn. „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia SIRR”.

Niesie ono korzyści nie tylko dla nas, ale też, a może przede wszystkim – dla Beneficjentów realizowanych przez nas projektów, szczególnie organizacji pozarządowych, które dzięki realizacji tego zadania będą miały lepszy dostęp do naszych usług.

W ramach zadania zrealizujemy następujące cele:

  • podniesiemy standardy zarządzania naszym stowarzyszeniem, co wpłynie na profesjonalizację sektora III,
  • zwiększymy kapitał ludzki działający na rzecz naszej i innych organizacji pozarządowych,
  • zwiększymy dostępność usług świadczonych przez nasze stowarzyszenie.

 

Nazwa zadania publicznego: Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia SIRR

Informacja o finansowaniu: Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Wartość dofinansowania: 352 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 352 000,00 zł

Opis zadania publicznego:

Celem głównym realizowanego zadania publicznego jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego i wzmocnienie stowarzyszenia SIRR w wymiarze strategicznym. W ramach zadania zaplanowano również cykl usług doradczych dla organizacji pozarządowych w obszarach doradztwa marketingowego i biznesowego.