Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – obsługa merytoryczna projektu / specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej