Informacja o zamknięciu drugiego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Informujemy, że w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty drugi...

Informujemy, że w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17).

Comments are closed.