Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – obsługa finansowa projektu/specjalista ds. sprawozdawczości finansowej