Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi zarządzania projektem