ZAMKNIĘCIE CZWARTEGO NABORU WNIOSKÓW DLA SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO

Informujemy, że w związku z przekroczeniem, w dniu 06.05.2019 r. 120% alokacji przewidzianej w czwartym naborze dla Partnera Sudeckiego Instytutu...

Informujemy, że w związku z przekroczeniem, w dniu 06.05.2019 r. 120% alokacji przewidzianej w czwartym naborze dla Partnera Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”, nabór wniosków został zamknięty.

Informujemy, iż w ramach ww. naboru wpłynęło 10 wniosków o udzielenie grantu. Piąty wniosek o udzielenie Grantu, który spowodował przekroczenie 120% alokacji przewidzianej w czwartym naborze dla Partnera Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, wpłynął w dniu 06.05.2019 r. o godz. 09:04:33.

Comments are closed.