Informacja o zamknięciu piątego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”

Informujemy, że w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 8.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty piaty...