Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie piątego Naboru Grantobiorców

0Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje o planowanym na dzień 14 sierpnia 2019 r. otwarciu piątego naboru Wniosków o...

0Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje o planowanym na dzień 14 sierpnia 2019 r. otwarciu piątego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w piątym Naborze na kwotę 102.000,00 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102.000,00 zł.

Comments are closed.