OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”...

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 06.05.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu pod adresem:

Długa 6, 58-100 Świdnica,

Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00.

Przypominamy, iż zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” nastąpi w po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla czwartego Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w czwartym Naborze na kwotę 102.000,00 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102.000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www.sirr.pl.

Comments are closed.