Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach projektu „Wsparcie ROZWOJU mikro, małych i średnich przedsiębiorstw SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”...
Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 14.08.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu pod adresem:

Długa 6, 58-100 Świdnica,

Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00.

Przypominamy, iż zamknięcie naboru, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”, nastąpi po uprzednim ogłoszeniu zamknięcia, tj. co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w piątym Naborze na kwotę 102.000,00 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102.000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www.sirr.pl

Comments are closed.