Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi zarządzania projektem