Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje o planowanym na dzień 31 lipca 2019 r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”.

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0013/17 w trzecim Naborze na kwotę 425 000,00 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 425 000,00 zł.

 

Comments are closed.