Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”