Informacja o zmianie regulaminu udzielania Grantów