Informacja o zamknięciu trzeciego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej”

Informujemy, że w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci...