Nabór uzupełniający do projektu „Aktywne Mamy”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu w dniu 10.03.2022 została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla:

2 osób z grupy docelowej: osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

Jednocześnie informujemy, że w projekcie pozostaje 1 miejsce dla osób z grupy docelowej: osoby bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo opiekujące się dziećmi do lat 3 w rozumieniu kodeksu pracy.

Dokumenty rekrutacyjne zgodne z wytycznymi Regulaminu rekrutacji należy złożyć w Biurze Projektu przy ul. Długiej 6 w Świdnicy do dnia 17.03.2022 r. do godziny 15:00.

Comments are closed.