Informacja o ocenie Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.07.2022 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY” w ramach VI naboru wniosków.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych projektu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: osoby pracujące w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3):

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 104/8.4.1/2021/7 22 POZYTYWNY
2. 105/8.4.1/2021/7 9 POZYTYWNY

 

Comments are closed.