Rozpoczęcie IV tury rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie”

Informujemy, iż 17.03.2022 r. rozpocznie się IV tura naboru zgłoszeń do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w formie papierowej:

 

  • osobiście w Biurze Projektu: ul. Długa 6, 58-100 Świdnica; godziny otwarcia biura: 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku; dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego/niej niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu,
  • drogą pocztową lub kurierską, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej:

  • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu), jednak wersja elektroniczna (w formie skanu) wymaga złożenia dokumentów w oryginale w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu naboru; w przypadku niedostarczenia w ww. terminie oryginałów wniosku (złożonego w formie skanu) wniosek rekrutacyjny nie podlega rozpatrzeniu).

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych oraz wszystkich dokumentów dotyczących projektu do pobrania znajduje się TUTAJ.

Biuro Projektu

Młodzi w biznesie

Comments are closed.