Wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń do projektu „Młodzi w biznesie”

W związku z zakończeniem w dniu 8.03.2022 r. III tury rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20) informujemy, iż pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 10 zgłoszeń. Poniżej przedstawiamy ich numery, które zostały podane przy rekrutacji.

Wszystkie nw. osoby zostaną skierowane do kolejnego etapu rekrutacji, tj. spotkań doradcą zawodowym.

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wynik weryfikacji merytorycznej formularza rekrutacyjnego
1. 1/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
2. 2/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
3. 3/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
4. 4/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
5. 5/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
6. 6/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
7. 7/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
8. 8/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
9. 9/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY
10. 10/MWB/2022/1 nd. POZYTYWNY

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.