Informacja o zamknięciu naboru do projektu Aktywne Mamy

Informujemy, iż w dniu 20.06.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (biznesplanów) nr 04/06/2022 dla osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym cykl szkoleń. Nabór potrwa do 27.06.2022 r.

Biznesplany wraz z kompletem załączników należy składać osobiście w Biurze Projektu lub wysłać kurierem lub pocztą (decyduje stempla pocztowego) na adres biura – ul. Długa 6, 58-100 Świdnica.

Biznesplany powinny być zapakowane zgodnie z regulaminem, tj.:

  • nierozerwalnie spięte w raz z załącznikami,
  • zamknięte w kopercie,
  • koperta powinna być opisana wg wzoru, który określa §3 pkt. 17 Regulaminu udzielania wsparcia.

Wykaz załączników, jakie należy dołączyć, znajduje się w treści biznesplanu. Wszystkie załączniki do biznesplanu powinny być kopiami potwierdzonymi przez uczestnika za zgodność z oryginałem.

 

Biuro Projektu

„Moja Firma”

Comments are closed.