III NABÓR DO PROJEKTU „AKTYWNE MAMY”

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że III nabór w ramach projektu „AKTYWNE MAMY” rozpocznie się w dniu 05 sierpnia 2020 roku o godz. 8:00 i potrwa do 11 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

  • 5 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo opiekujących się dziećmi do lat 3,
  • 47 osób biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym i opiekujących się dziećmi do lat 3,

Jednocześnie informujemy, że miejsca dla osób pracujących zostały wyczerpane w pierwszym naborze do projektu.

50% z ogółu 70 uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną dostępną na stronie https://www.sirr.pl/aktywnemamy/

 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY”) w formie:

  1. skanu (zdjęć) lub uzupełnionego pliku WORD wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie naboru na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl oraz
  2. oryginały dokumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami  należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia zakończenia naboru (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej – decyduje data wpływu do Biura projektu, a nie data ich nadania).

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: aktywnemamy@sirr.pl 

Comments are closed.