INFORMACJA O OCENIE KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – NABÓR III

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2020 r. zakończyła się ocena Kandydatów do udziału w projekcie pn. „AKTYWNE MAMY”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla poszczególnych grup docelowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dot. grupy docelowej: OSOBY BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 20 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 25.08.2020 r.:

 

Lp. Numer formularza zgłoszeniowego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 27/8.4.1/2020/3 10 POZYTYWNY

 

 

 

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (DOT. GRUPY DOCELOWEJ: OSOBY BIERNE ZAWODOWO PRZEBYWAJĄCE NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY – 48 OSÓB, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3), z dnia 25.08.2020 r.:

 

 

Lp. Numer formularza zgłoszeniowego Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 26/8.4.1/2020/3 15 POZYTYWNY
2. 28/8.4.1/2020/3 10 POZYTYWNY

 

Comments are closed.