Informacja dot. liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – nabór II

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach II naboru do projektu zostało zakwalifikowanych:

  • 9 osób z grupy docelowej: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, z wyłączeniem osób biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy oraz
  • 1 osoba z grupy docelowej: osoby bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy, opiekujące się dziećmi do lat 3.

 

Jednocześnie informujemy, że w projekcie pozostało:

  • 5 miejsc dla osób bezrobotnych/ biernych zawodowo opiekujących się dziećmi do lat 3,
  • 47 miejsc dla osób biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym i opiekujących się dziećmi do lat 3.

 

Comments are closed.