ZAMKNIĘCIE TRZECIEGO NABORU WNIOSKÓW DLA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Informujemy, że w związku z przekroczeniem, w dniu 08.02.2019 r. 120% alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

Informujemy, iż w ramach ww. naboru wpłynęło 5 wniosków o udzielenie grantu. Piąty wniosek o udzielenie Grantu, spowodował przekroczenie 120% alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Comments are closed.