Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji WAŁBRZYSKIE

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 08.02.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu pod adresem:

Długa 6, 58-100 Świdnica
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00.

Przypominamy, iż zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” nastąpi po uprzednim ogłoszeniu zamknięcia (co najmniej 5 dni przed planowanym zamknięciem) lub po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla trzeciego Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w trzecim Naborze na kwotę 393 947,80 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102 000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.

 

Comments are closed.