Zamknięcie drugiego naboru wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 10.07.2018 r. o godzinie 08:11:04 120% alokacji przewidzianej w drugim naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 10 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 255.000 złotych.

Comments are closed.