Wyniki rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”

W związku z zakończeniem III naboru kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20) informujemy, iż do projektu zakwalifikowanych zostało 10 osób, które uzyskały następującą liczbę punktów:

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu
1. 7/MWB/2022/1 79 POZYTYWNA
2. 9/MWB/2022/1 78 POZYTYWNA
3. 3/MWB/2022/1 76 POZYTYWNA
4. 8/MWB/2022/1 74 POZYTYWNA
5. 5/MWB/2022/1 70 POZYTYWNA
6. 4/MWB/2022/1 69 POZYTYWNA
7. 10/MWB/2022/1 68 POZYTYWNA
8. 1/MWB/2022/1 63 POZYTYWNA
9. 2/MWB/2022/1 54 POZYTYWNA
10. 6/MWB/2022/1 51 POZYTYWNA

 

Jednocześnie informujemy, że trwa kolejny nabór, w którym pozostały 34 miejsca, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych (3 kobiety, 1 mężczyzna).

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.