Nabór uzupełniający do projektu „Aktywne Mamy”

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach VII naboru do projektu w dniu 25.04.2022 została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla: 1 osoby z...

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach VII naboru do projektu w dniu 25.04.2022 została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca dla:

1 osoby z grupy docelowej: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy opiekujące się dziećmi do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne zgodne z wytycznymi Regulaminu rekrutacji należy złożyć w Biurze Projektu przy ul. Długiej 6 w Świdnicy do dnia 29.04.2022 r. do godziny 15:00.

Comments are closed.