Wyniki rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”

W związku z częściowym zakończeniem IV etapu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” informujemy, iż do projektu...

W związku z częściowym zakończeniem IV etapu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” informujemy, iż do projektu zakwalifikowanych zostało 8 osób, które uzyskały następującą liczbę punktów:

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu
1 36/MWB/2022/4 77 POZYTYWNA
2 34/MWB/2022/4 73 POZYTYWNA
3 31/MWB/2022/4 70 POZYTYWNA
4 32/MWB/2022/4 57 POZYTYWNA
5 33/MWB/2022/4 52 POZYTYWNA
6 35/MWB/2022/4 52 POZYTYWNA

 

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”16

Comments are closed.