Wyniki naboru do projektu „Młodzi w biznesie”

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń do projektu „Młodzi w biznesie” (nr projektu: POWR.01.02.01-02-0006/20) informujemy, iż pozytywną weryfikację merytoryczną przeszło 7 z 11 zgłoszeń. Poniżej przedstawiamy ich numery, które zostały podane także przy rekrutacji. Osoby te zostaną w najbliższym czasie skierowane na spotkania z doradcą zawodowym.

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Wyniki oceny merytorycznej
1. 33/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
2. 35/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
3. 36/MWB/2021/1 nd. NEGATYWNY
4. 37/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
5. 38/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
6. 39/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
7. 40/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY
8. 41/MWB/2021/1 nd. NEGATYWNY
9. 42/MWB/2021/1 nd. NEGATYWNY
10. 43/MWB/2021/1 nd. POZYTYWNY

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy