USŁUGI ASYSTENCKIE I OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE OD DNIA 01.01.2020

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r. wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia...

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r. wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie tzw. usług społecznych, tj.:

– usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,

– usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

mogą skorzystać z usług świadczonych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w w/w okresie dysponuje 23 miejscami świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

Do w/w wsparcia zakwalifikowane mogą być osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, następujące powiaty województwa dolnośląskiego:

 1. Oleśnicki tj. gmina Oleśnica, gmina wiejska Oleśnica,
 2. Oławski, tj. gmina Jelcz Laskowice,
 3. Średzki, tj. gmina Miękinia,
 4. Trzebnicki, tj. gminy Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wisznia Mała,
 5. Wrocławski, tj. gminy Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Sobótka, Żórawina,
 6. Miasto Wrocław.

Usługi asystenckie mają na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

 • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjnego, do/z szkoły, przedszkola, placówki oświatowej),
 • pomoc w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
 • pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, treningów itp. w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji nauki, zajęć dodatkowych, czasu wolnego).

Poza w/w zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne, zgłaszane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekunów prawnych, takie jak np. wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych), pomoc w komunikacji, np. dla osoby niedosłyszącej.

Usługi opiekuńcze odpowiadają ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w zakresie np. zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków, przyrządzania posiłków, a w przypadku ograniczonej sprawności – karmienia i dopajania;
 • pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania, prania etc,
 • zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie: obserwacji i opisu zdrowia, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiaru temperatury ciała etc,
 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt, pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych etc.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do kontaktu:

ul. Długa 6, 58-100 Świdnica

tel. 786 230 564

e-mail: rekrutacja@sirr.pl

Comments are closed.