USŁUGI ASYSTENCKIE I OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE OD DNIA 01.01.2020

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r. wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia...

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2022r. wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie tzw. usług społecznych, tj.:

– usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,

– usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

mogą skorzystać z usług świadczonych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w w/w okresie dysponuje 23 miejscami świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

Do w/w wsparcia zakwalifikowane mogą być osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, następujące powiaty województwa dolnośląskiego:

 1. świdnicki,
 2. wałbrzyski,
 3. miasto Wałbrzych,
 4. kłodzki, w tym miasto Nowa Ruda, Nowa Ruda – gmina wiejska,
 5. kamiennogórski, w tym miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, gmina Lubawka.

Usługi asystenckie mają na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

 • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjnego, do/z szkoły, przedszkola, placówki oświatowej),
 • pomoc w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
 • pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, treningów itp. w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji nauki, zajęć dodatkowych, czasu wolnego).

Poza w/w zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne, zgłaszane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekunów prawnych, takie jak np. wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych), pomoc w komunikacji, np. dla osoby niedosłyszącej.

Usługi opiekuńcze odpowiadają ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w zakresie np. zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków, przyrządzania posiłków, a w przypadku ograniczonej sprawności – karmienia i dopajania;
 • pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania, prania etc,
 • zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie: obserwacji i opisu zdrowia, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiaru temperatury ciała etc,
 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt, pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych etc.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do kontaktu:

ul. Długa 6, 58-100 Świdnica

tel. 786 230 564

e-mail: rekrutacja@sirr.pl

Comments are closed.