ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH/ASYSTENCKICH

zo922puson092019 Dokumenty do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR ASYSTENTÓW/ASYSTENTEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NIESAMODZIELNYCH lub OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK