ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH/ASYSTENCKICH