Sprostowanie komunikatu dotyczącego zamknięcia drugiego naboru wniosków dla Aglomeracji Wrocławskiej

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 18.12.2018 r o godzinie 09:05, 120% alokacji przewidzianej w drugim naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0009/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęły 24 wnioski o udzielenie grantu na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania: 1 018 725,00 PLN.

Informujemy, iż 14. wnioseko udzielenie Grantu, który spowodował przekroczenie 120% alokacjiprzewidzianej w drugim naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, wpłynął o godz. 09:04:31.

Comments are closed.