Zmiana treści Ogłoszenia Grantodawcy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, w związku z decyzją Rady Partnerstwa dotyczącą zwiększenia wysokości alokacji dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w...

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, w związku z decyzją Rady Partnerstwa dotyczącą zwiększenia wysokości alokacji dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w trzecim naborze wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17, zmienia treść Ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców.

 

Dotychczasowa treść:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 280 500,00 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 280 500,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

 

Treść po zmianie:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 366 271,59 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 366 271,59 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

  1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

 

Jednocześnie, mając na względzie powyższe, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje, iż zamknięcie trzeciego naboru wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 8.00.

Comments are closed.