Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 18.12.2018 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu pod adresem:

Długa 6, 58-100 Świdnica
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00.

Przypominamy, iż Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0009/17 w drugim Naborze na kwotę 1 750 591,56 PLN, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 467 500,00 PLN.

Zamknięcie naboru, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”, nastąpi po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla Naboru.

Comments are closed.