Informacja o zmianie regulaminu udzielania grantów

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje, iż w Regulaminie udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy” dokonano zmiany zapisów w § 6 ust. 4.

Comments are closed.