Informacja o zamknięciu trzeciego naboru wniosków w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”

Informujemy, że w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci...

Informujemy, że w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 9.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0012/17).

Comments are closed.