Wyniki rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”

W związku z częściowym zakończeniem IV naboru kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” informujemy, iż do drugiego etapu...
W związku z częściowym zakończeniem IV naboru kandydatów do udziału w projekcie „Młodzi w biznesie” informujemy, iż do drugiego etapu rekrutacji, tj. spotkań z doradcą zawodowym, zakwalifikowanych zostało 6 osób. Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów.

 

Lp. Numer formularza rekrutacyjnego Ocena formalna i merytoryczna
1. 31/MWB/2022/4 POZYTYWNA
2. 32/MWB/2022/4 POZYTYWNA
3. 33/MWB/2022/4 POZYTYWNA
4. 34/MWB/2022/4 POZYTYWNA
5. 35/MWB/2022/4 POZYTYWNA
6. 36/MWB/2022/4 POZYTYWNA

 

 

Biuro Projektu

„Młodzi w biznesie”

Comments are closed.