Zaproszenie do udziału w zamówieniu w trybie zasady konkurencyjności – świadczenie usług opiekuńczych/asystenckich

Zapytanie07012019   Dokumenty do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR ASYSTENTÓW/ASYSTENTEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NIESAMODZIELNYCH lub OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK w ramach projektu „Profesjonalne usługi społeczne...