Mobilny S3S

Projekt współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Numer i nazwa priorytetu 2 Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym...
Projekt współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Numer i nazwa priorytetu 2 Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Numer i nazwa obszaru wsparcia 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

 

Adresaci projektu: 200 osób – pracowników i członków organizacji pozarządowych ze stu organizacji pozarządowych działających na terenie pięciu powiatów województwa dolnośląskiego – wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatu kłodzkiego i powiatu świdnickiego, w których odnotowano najniższy wskaźnik pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Cel projektu: Budowa sieci współpracy na rzecz rozwoju regionalnego poprzez działania szkoleniowe, doradcze (prawne, księgowe, IT, HR, w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych itp.) skierowane do NGO’s z 5 powiatów woj.dolnośląskiego oraz wsparcie infrastrukturalne w postaci założenia 100 organizacjom stron www.

 

Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.05.2013

 

Wartość projektu: 248 819,59 PLN6