Kierunek – Skuteczna Integracja

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Kierunek – aktywna integracja”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku powyżej 18 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 4 554 047,61 PLN, w tym wkład UE: 4 326 257,61 PLN