Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – świadczenie usług opiekuńczych/asystenckich