Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – instalacja, konfiguracja, eksploatacja systemu teleopieki