Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – obsługa dot. grantów