Zamknięcie pierwszego naboru wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 11.01.2018 r o godzinie 08:50 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 8 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 204.000 złotych.

Comments are closed.