Zamknięcie drugiego naboru wniosków dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 sierpnia 2018 r. zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu...

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 sierpnia 2018 r. zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) został zamknięty drugi nabór Wniosków.

W ramach ww. naboru wpłynęły 2 Wnioski o udzielenie Grantu na łączną kwotę 51.000 złotych.

Comments are closed.